Xu hướng & Cảm hứng
Có gì đằng sau phương pháp tỉa lông mày bằng chỉ của châu Á qua hàng thế kỷ?
Bạn đã thử phương pháp tỉa lông mày có nguồn gốc từ hàng thế kỷ nay của châu Á chưa?
Sophie Thanh Huyen