Trải nghiệm
Chúng ta nhìn thấy gì? - blog Đa Na
Có người đã biến câu nói nổi tiếng “you are what you eat” (“bạn chính là những thứ mình ăn”)...
thanhphuong