Bộ sưu tập thời trang
Bộ sưu tập Calvin Klein Thu 2013
Giữa hơn 200 bộ sưu tập được ra mắt trong chỉ một ngày cuối cùng của Tuần lễ Thời trang New...
thanhphuong