ELLE Voice
Phạm Tường Vân vs. Cát Khuê - Scarlett trong mỗi người phụ nữ
Đàn bà - và bản năng... yêu - chủ đề cuộc gặp gỡ giữa hai cây bút nữ Phạm Tường Vân và Cát Khuê.
Tạp chí Phái Đẹp ELLE