Hoạt động của ELLE
Có một thực trạng đáng buồn cho cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp
Nhắc đến câu chuyện "Phụ nữ khởi nghiệp nên hay không nên?", tại cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo...
Nguyễn Gia Linh