Style Guide
Họa tiết cầu kỳ
Đối lập với xu hướng đơn giản, những chi tiết lập thể hay sọc màu được thể hiện đa dạng trên...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE