Sao & ​Showbiz
Outlaws - Bộ phim đầu tiên David Beckham tham gia diễn xuất
Biết đâu sẽ có một ngày, người hâm mộ lại biết đến David Beckham trên danh nghĩa là ngôi sao...
ELLE Team