Thế giới văn hóa
Những bộ phim Việt Nam nào đề cập tới chủ đề LGBT?
Nếu như xã hội phương Tây có cái nhìn “thoáng” hơn với LGBT, thì ở Việt Nam - một đất nước chịu...
Trần Linh Trang