ELLE Man
Nói gì khi nói về... cắt tóc
Bạn muốn để kiểu tóc mới nhưng không biết cách diễn đạt với thợ hớt tóc? Chuyện nhỏ! ELLE MAN có...
ELLE Team