Bí quyết sống
Đánh giá sự nghiệp - Nhìn lại mình 18 tháng 1 lần
Việc thường xuyên đánh giá lại sự nghiệp sẽ cho bạn sức mạnh để chào đón những thử thách mới.
Tạp chí Phái Đẹp ELLE