Thế giới văn hóa
Nhà thờ Đức Bà Paris: Tình trạng còn mất của các di sản quan trọng sau hỏa hoạn
Được xây dựng trong hơn 1 thế kỷ, trải qua hơn 8 thế kỷ, Nhà thờ Đức Bà Paris được xem là một...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
Nhà thờ Đức Bà Paris - Hơn cả ý nghĩa của trái tim thành phố
Nhiều thế hệ dân chúng tìm đến nhà thờ Đức Bà Paris như một chốn nương tựa an toàn - “thành lũy”...
ELLE Team