Sao & ​Showbiz
Con gái Clinton bảo vệ con trai Tổng thống Trump trước dư luận
Chelsea Clinton, con gái của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, vào ngày 22/1/2017 đã lên tiếng...
ELLE Team