#ELLEVietnam
instagram@cherriesnow - Nữ hoàng tiệc đêm
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @cherriesnow với #ellevietnam
ELLE Team