Style Guide
ELLE Style Calendar: Đầm đen cá tính (11/04 - 17/04)
Màu đen là màu sắc ứng dụng được trong đại đa số trường hợp cuộc sống và đầm đen cũng thế. Chiếc...
SP