Tin thời trang
Converse mở khóa câu chuyện phi thường về nữ giới với chiến dịch Love The Progress
Căn cơ của chiến dịch Love The Progress bắt nguồn từ sự thành công cho vai trò kể chuyện của...
SP
Tin thời trang
Xu hướng bây giờ là mang giày Chuck kể chuyện như Trần Quang Đại
Chuyện Thật Như "Chucks" là phiên bản Việt được địa phương hoá từ "All The Stories Are True" từ...
SP
Tin thời trang
Lần đầu tiên Converse kể chuyện theo cách rất Việt Nam qua chiến dịch "Chuyện thật như "Chucks""
Đây là lần đầu tiên Converse Việt Nam đã để một tên chiến dịch bằng tiếng Việt nhằm để chiến...
SP