Tin thời trang
Chiến dịch #RatedOneStar và đòn bẩy cho xu hướng thời trang phản diện
Không phải thanh lịch và tối giản nữa mà chính là màu sắc nổi bật. Và đây cũng chính là yếu tố...
SP