Thế giới văn hóa
Toàn văn bài phát biểu của Hillary Clinton sau chiến dịch tranh cử
"Bạn sẽ đạt được những thành công. Cũng như thất bại. Dù có buồn đau, nhưng đừng bao giờ ngừng...
SP