Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: Mystery Queen 2 (Nữ Hoàng Trinh Thám 2)
“Nữ hoàng trinh thám” Yoo Seol Ok đã trở lại còn lợi hại hơn xưa với hàng loạt y phục xa xỉ hấp...
Khánh Ly