Tin làm đẹp
Mỹ phẩm thử nghiệm trên động vật - Bước lùi của ngành công nghiệp làm đẹp
Nếu không thay đổi định hướng theo 3 tiêu chí (nhân văn, môi trường và khách hàng), doanh nghiệp...
ELLE Team
Tin làm đẹp
Cùng The Body Shop chống việc thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật
"HÃY CẤM NGAY THỬ NGHIỆM TRÊN ĐỘNG VẬT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. CHÚNG TÔI MUỐN KÊU GỌI CẤM HOÀN TOÀN...
SP