ELLE Voice
Chị Mai Anh & Na Hương - Thiện Nhân và những người bạn
[Tạp chí ELLE - 2/2016] Ngay sau khi chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" đạt giải...
Doan Truc