Thế giới văn hóa
Ethan Russell – Người chụp những tấm hình cuối cùng của The Beatles
Thời điểm đó, dẫu cho có nhiều sự kiện tiêu cực gây ảnh hưởng đến nhóm nhạc, nhưng việc The...
ELLE Team