ELLE Voice
Lea Trúc: Đặt Việt Nam lên bản đồ với Women Meet Tech
Rời bỏ vị trí của một giảng viên ngành marketing và thiết kế ở Mỹ để bước vào ngành công nghệ từ...
ELLE Team