Thế giới văn hóa
Vũ Nguyệt Ánh - "Mình đi cà phê nhé!"
Dám sống với đam mê và không ngại thử thách là tất cả những gì nói về Vũ Nguyệt Ánh.
ELLE Team