Thế giới văn hóa
Xã hội phong kiến trong "Chuyện nàng Kiều"
Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng vở “Chuyện nàng Kiều” với nhiều lát cắt mới về nghệ thuật phản...
SP