ELLE Interview
Julia Roberts - "Ăn, cầu nguyện và yêu"
(Phái đẹp – ELLE) "Trong Hindu giáo, vũ trụ không ngừng sinh ra và bị phá hủy, cũng giống như sự...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE