Sao & ​Showbiz
Lý Nhã Kỳ, nghệ sĩ châu Á duy nhất được chọn là nhà bảo trợ LHP Cannes 2017
Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm thứ hai liên tiếp được BTC LHP Cannes lựa chọn trở thành một...
SP