Tin làm đẹp
Nàng thơ đầu tiên và mãi mãi
Mọi nhà sáng tạo và nghệ sĩ đều lưu giữ trong tâm hồn một Nàng Thơ - nguồn cảm hứng bất tận cho...
Khánh Ngọc