Tin thời trang
Cộng hưởng tôn vinh local brand, Sneaker Buzz tạo bệ phóng đầu tiên với chiến lược collab cho dòng “Own Brand”
Lần đầu một thương hiệu multi-brand lại kể chuyện bằng cộng đồng và phản chiếu vấn đề môi trường...
ELLE FOCUS