Thế giới văn hóa
Nguyễn Phương Mai và series "Lên đường với trái tim trần trụi"
Nếu bạn đã từng đọc một trong hai cuốn sách trong series "Lên đường với trái tim trần trụi" cuả...
Nguyễn Bích Thủy