Sao & ​Showbiz
Kylie Jenner đang từng ngày cảm nhận thiên chức làm mẹ
Không chỉ được bạn trai yêu thương, Kylie Jenner còn được gia đình Kardashian và phía nam rapper...
ELLE Team
Sao & ​Showbiz
Kylie Jenner chính thức hạ sinh con gái đầu lòng
Chúc mừng cho Kylie Jenner "mẹ tròn, con vuông".
ELLE Team