Trải nghiệm
Phụ nữ hiện đại hiểu thế nào về lối sống giả tạo?
Tôi tự nhủ, những nhân vật phản diện đến cuối phim thể nào cũng gặp quả báo, nhưng người xem...
ELLE Team