Thế giới thời trang
Ảnh thời trang Việt Nam - cần và đủ
Nhiếp ảnh thời trang đã đóng góp không ít vào quá trình phát triển của báo chí và thời trang...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE