Thế giới văn hóa
Điện ảnh và công nghệ - Mối quan hệ thực tập
“Cinema” bắt nguồn từ gốc Hy Lạp “kinema” nghĩa là những hình ảnh chuyển động. Ngay từ trong từ...
ELLE Team