Thế giới thời trang
Công nghệ sinh học - Vùng đất hứa cho ngành thời trang tương lai
Khi nói về ngành thời trang ở thì tương lai, sự đột phá về công nghệ và trí thông minh nhân tạo...
Fellini Rose