Điểm tin & Sự kiện
50 nữ lãnh đạo quốc tế thăm công ty thời trang Sơn Kim
Công ty thời trang Sơn Kim vinh dự là công ty thời trang Việt Nam duy nhất đón tiếp đoàn 50 nữ...
SP