Thế giới văn hóa
Meghan Markle và hoàng tử Harry đang tìm trợ lý truyền thông riêng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội được chu du khắp nơi là những lợi ích...
ELLE Team