Thế giới thời trang
Nghề người mẫu thử đồ: Công việc thầm lặng nhưng vô giá!
Câu chuyện về nghề người mẫu thử đồ cùng những tiết lộ thú vị của công việc tuy ít được nhiều...
ELLE Team