Bộ sưu tập thời trang
Gucci Cosmogonie: "Hệ tâm linh" của Alessandro Michele
Sẽ ra sao nếu ta giải nghĩa phong cách của một người như giải bản đồ sao? Khi lựa chọn cái tên...
Dieu Thanh