Xu hướng & Cảm hứng
Nước hoa Creed và phần còn lại của thế giới thơm
Gần 260 năm sáng tạo trên dưới 80 mùi hương, Creed vẫn giữ được vị trí vững chắc và trường tồn.
SP