ELLE Interview
Thu Minh - Thanh Bùi: Bén duyên với nghề "Thắp lửa"
Nữ ca sĩ đã thăng trầm với âm nhạc Việt Nam suốt nhiều năm và nam ca sĩ vừa quyết định rời châu...
Thanh Vân