ELLE Voice
Duy Hải - "Vì có đôi tay nên tôi không bao giờ mất trắng!"
Duy Hải thành công với đồ da bởi cô biết rằng mình vẫn liên tục phải cố gắng và liên tục đặt ra...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE