Style Guide
Chăm chút bản phối "vương giả" từ những chiếc khuy áo
Đối lập với kích thước bé nhỏ, những chiếc khuy áo khẳng định vai trò to lớn, hoàn thiện phong...
ELLE Fashion Team