Thế giới văn hóa
20 câu nói hay của nhà vật lý học đại tài Stephen Hawking
Sự thông minh của Stephen Hawking không chỉ được thể hiện qua các công trình nghiên cứu mà bên...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
Nhìn lại cuộc đời của thiên tài quá cố Stephen Hawking
Stephen Hawking, thiên tài vật lý lý thuyết - nhà vũ trụ học và đồng thời là Giám đốc Nghiên cứu...
ELLE Team