Trải nghiệm
Shirakawa-go - Giấc mộng sơn thôn - blog Nguyễn Thiên Ngân
Hồi tôi đến Shirakawa-go, trời vừa sang xuân. Nằm ở Kyoto đợi mãi mà hoa anh đào chưa nở, tôi đi...
thanhphuong