#ELLEVietnam
ELLE Street Style 2013: Khẳng Định Gu Thời Trang Cá Tính
“ELLE Street Style 2013” – Cuộc bình chọn bạn đọc ELLE mặc đẹp là sân chơi dành cho tất cả tín...
thanhphuong