Bí quyết sống
Điểm thêm bằng trái Cherry
(Phái đẹp - ELLE) Tôi đã bỏ ra trọn hai ngày để chuẩn bị, nước, phủ kem và trang trí 200 chiếc...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE