Sao & ​Showbiz
Lý Nhã Kỳ - Nhà bảo trợ tổ chức Cinéfondation tại LHP Cannes
Tháng 5 này, Lý Nhã Kỳ sẽ lên đường tham dự LHP Cannes và tham dự hầu hết các hoạt động chính...
SP