ELLE Accessories
Tựa như chất lỏng
Tựa như một món kim loại bị nấu chảy, những món phụ kiện còn mang hình dáng của những chất lỏng...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE