ELLE Decoration
Bản giao hưởng của đá cẩm thạch
[Tạp chí ELLE Decoration - 12/2015] Sắc màu thanh khiết, tươi mới, đường vân đá khi đơn sắc, khi...
ELLE Team