ELLE Interview
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư - cô Mén đất mũi
(Phái đẹp - ELLE) Nguyễn Ngọc Tư được bọn tôi gọi vui là cô Mén. Cái tên này do nhà báo Phan...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE